fredag, juli 03, 2009

...och det verkar också som om upphandlingen varit olaglig...

Jag skrev ju igår ett inlägg om hur irriterad jag var på hur den upphandling av sjukhusmat i Stockholm hade gått till och hur jag såg paralleller till "min värld" med mat för barn. Sodexho hade redan innan upphandlingen information om hur politikerna skulle ställa kraven för upphandlingen och kunde "skruva till" sitt anbud så att det precis passade. Dessutom godkände till slut politikerna inte några andra leverantörer! Sodexho kunde själva vara med och skriva kravspecen på det avtal man sedan kunde leverera till. (Lite som t.ex. bluffklubben "Skolmatens vänner" - en intresseorganisation där några livsmedelsföretag skriver rekommendationer för barn att äta tillsatser, för att det är "säkrare" än lokalt tillagad mat). Snyggt. Inte.

I dagens SvD går det att läsa en uppföljning på artikeln, som bl.a. berättar att upphandlingen varit olaglig. Bl.a.


... [Det] anges felaktigt i upphandlingsstrategin att beslut fattats av politikerna i produktionsutskottet, trots att utredarna inte kunnat hitta några handlingar eller annat som styrker detta.

Detta är enligt rapporten tecken på ”en informell styrning som inte är godtagbar från kommunalrättslig och demokratisk synpunkt”.

SKL riktar skarp kritik även på andra punkter:

• Den så kallade Steamplicity-rapporten som fullmäktige beställt för att utvärdera den nya portionspackade mikromaten innan den köptes in användes inte vid upphandlingen. Det trots att det tydligt angetts och att detta var en förutsättning för att undvika felsatsningar.

• Upphandlingen av personalmat och patientmat slogs ihop och sköttes inom ramen för vad som kallas samordnad upphandling, allt i strid med fattade beslut.

• När upphandlarna till slut bara hade ett anbud att utvärdera - Sodexos - borde upphandlingen inte ha slutförts.

...


Men oavsett om man nu har brutit mot lagen kommer man förmodligen inte kunna dra sig ur avtalet med Sodexho. Man blir då nämligen stämd för avtalsbrott. Gamla och sjuka kommer även fortsättningsvis få anonym, återuppvärmbar, portionspackad, smaklös skitmat.

4 kommentarer:

Jessika sa...

Visst är det fantastiskt?!
(Hör ironin drypa!)

Jesper sa...

Fantastiskt, Sa Bull.

Max sa...

Hej,

jag har sett att du har uppmärksammat den undermåliga patientmat som serveras på Stockholms sjukhus. Därför tänkte jag informera om att mp, s och v nu har presenterat ett alternativ till Sodexo mikromat. Vi har valt att kalla den Hälsokök. Tanken är att patienterna ska erbjuds en à la cartemeny och serveras färsklagad varm mat inom 45 minuter - lagad av välutbildade sjukhuskockar. Köken ska rymmas i sjukhusen eller hos en närliggande restaurang. Förebilden är bland annat Hvidovre hospital i Danmark. Det är en viktig åtgärd för att lösa problemet med att cirka 40 procent av sjukhuspatienterna bedöms lida av eller löpa risk för undernäring.

Ni får gärna kontakta mig för mer info på max.ney@politik.sll.se

ABC - Svt
http://svtplay.se/v/1783957/abc/23_11_19_15?sb,p103287,3,f,-1 (spola fram till 9:15 min)

P4 Radio Stockholm
http://www.sr.se/Stockholm/nyheter/artikel.asp?artikel=3258283

Hvidovre hosptial
http://www.hvidovrehospital.dk/menu/Afdelinger/Kokkenet/?WBCMODE=PresentationUn

S, MP och V pressmeddelande om Hälsokök
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/mp_stockholmsregionen/pressrelease/view/haelsokoek-a-la-carte-ska-ersaetta-mikromat-paa-sjukhusen-s-mp-v-i-stockholms-laens-landsting-344867

Jesper sa...

Max: Bra idé.